top of page
  • Jim Klinkhamer

Enkele gedachten en overwegingen


Hoi Marc, Charles en Rein,


Bij dit soort constructie-ideeën gaat het erom dat een constructeur er zin in heeft om het mogelijk te maken binnen de budgetten en termijnen en dan ook eerlijk kan zeggen dat het niet mogelijk is als dat zo is.

Ik ben architect (pensionado) en heb wel eens drie constructeurs gevraagd of ik op een zompige ondergrond in een historische omgeving een gebouw op 15 meter hoogte 15 meter over een ander gebouw kon laten oversteken. Pas de derde zei, na wat rekenwerk, dat het ging, en ook met gunstige bijeffecten. De eerste twee achtten het uitgesloten. Je moet dealen met wat als mogelijk wordt beoordeeld door de spelers van het spel. Die kunnen elk voor zich integer zijn, maar niet altijd dezelfde drive en creativiteit hebben om een gewaagde optie mogelijk te maken.

Denk alleen maar aan het verschil in bouwtechniek tussen de Oostlijn van de Metro en de Noord-Zuidlijn. Daar zat zo'n 25 jaar tussen.


Rein noemde terecht de optie dat binnen tien jaar ook een bouwput van 1 meter uit de kadelijn mogelijk zou kunnen zijn, in plaats van de 3 meter die nu wordt aangwhouden.

Dan zou een damwand op 1 meter van de kade ook die van de uiteindelijke bouwput kunnen zijn.

Daarop koersen lijkt me sowieso een goed idee.

Ook noemde Rein in ons telefoongesprek nog de optie om een damwand strak voor de bestaande fundering van de kade aan te brengen, dus op enkele decimeters van de kade. Zelfs dan is restauratie/vernieuwing denkbaar. Hij meende te weten dat die opties ook bij het ingenieursbureau Amsterdam in studie zijn.


Het zou goed zijn aan te sturen op een open uitwisseling van alle opties voor de aanpak van tijdelijke stabilisering van de kade in relatie tot de definitieve versterking/vernieuwing.


Door de haast die nu kennelijk geboden is, kan bestudering van meerdere alternatieve opties voor de tijdelijke ingreep in het gedrang komen.

Ook om tijd te krijgen opteer ik ervoor direct alle autoverkeer van de kade te halen (verkeerstechnisch moeten vooral de aanwonenden dat nadeel slikken, verder nauwelijks andere buurtbewoners of stedelijk verkeer) en de druk van de windkracht op de bomen flink terug te brengen door drastisch te snoeien.

Ik kan niet inschatten of het daarmee verantwoord is om meer tijd te nemen voor het ontwerp van de tijdelijke toestand, maar dat hoopte ik wel.


Succes verder,

en bereid te blijven meedenken,


Groet!


Jim
Wat ik Jim Klinkhamer Binnenkant 31-H 1011 BK AMSTERDAM T: +316 5363 2155


188 views0 comments

Recent Posts

See All

Dagboek Waalseilandsgracht

Dit dagboek doet verslag van de belevenissen van de waterbewoners van de Waalseilandsgracht tussen de Bantammerbrug (283) en de Montelbaanstorenbrug (280) vanaf 23 september 2021. Vanaf eind december

Comments


bottom of page